Contributie
hcz headers 1920x1000 (1).jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header heren1.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Contributie

Contributie overzicht seizoen 2023-2024

Let op, dit is het all-in tarief inclusief zaalhockey voor de jeugd teams, trainingsleden.

Senioren € 400,00
D1 en H1 € 400,00
Studenten € 290,00
Trim/trainingslid € 290,00
Hockey 7 € 200,00
Jeugd 16 t/m 17 € 450,00
Jeugd 14 t/m15 € 450,00
Jeugd 12 t/m 13 € 450,00
Jeugd 10 t/m 11 € 450,00
Jeugd 8 t/m 9 € 400,00
Jeugd 6 t/m7 die zaal competitie spelen in O9 € 400,00
Jeugd 6 t/m7 Incl. wintertraining zaal € 345,00
Jeugd 6 t/m7 geen zaal en slotdag € 287,00
Jeugd 5 tot 6 € 230,00
Jeugd 4,5 tot 5 € 172,00
Trainingslid jr 10t/m 17 € 335,00
G hockey € 195,00
Topteams toeslag
Jeugd 1e teams € 200,00
Jeugd 2e teams € 140,00
Inschrijfgeld
Bevroren lidmaatschap per seizoenshelft 
€ 50,00
€ 50,00


  • Let op, dit is het all-in tarief inclusief zaalhockey voor de jeugd teams, trainingsleden.
  • Voor jeugd 6 t/m 7 en 8 t/m 9 is het inclusief de bijdrage voor de slotdag. Indien mensen geen zaalhockey wensen te spelen geeft dit recht geeft op restitutie van € 100,00 voor de teams jeugd 8 t/m 17 jaar (wanneer er competitie gespeeld word) en € 50,00 (wanneer er wintertraining is) voor de teams 6 t/m 7 jaar.
  • De toptoeslagen zijn ook inclusief opslag zaalhockey.
  • Wanneer je trim lid bent en tevens ook meespeelt bij Hockey 7 dan is het tarief voor trimhockey lid van toepassing.

Nieuwe inschrijving lidmaatschap

Na inschrijving nemen we zo snel mogelijk contact met je op en laten we je weten wanneer je in welke groep kunt beginnen.

Nieuwe leden die zijn geplaatst voor november betalen de volledige contributie.

Omdat de winterstop eind november begint worden geplaatste nieuwe leden in de maanden november en december automatisch ingeschreven per 1 januari. Deze leden en nieuwe leden die geplaatst worden vanaf 1 januari tot aan 30 juni betalen de helft van de contributie.

De contributie is leeftijd gerelateerd, met als peildatum 1 oktober.


Entreegeld nieuwe leden

Het entreegeld bedraagt € 50, -- (eenmalig) voor alle nieuwe leden en wordt bij de eerste contributie betaling geïnd. Bij gezamenlijke & gelijktijdige inschrijving van gezinsleden wordt maar één keer inschrijfgeld in rekening gebracht.

Proefperiode

Dit geldt voor Trimmers en verder alleen voor jeugdleden, die als Funkey starten: in de leeftijd van 4 t/m 5 jaar. Bij uitzondering en in overleg t/m 6 jaar. De proef periode is 3 weken en gaat in vanaf de eerste training.

Wanneer de opzegging voor de 4e training (vierde week) binnen is (via de e-mail) wordt de contributie en het inschrijfgeld niet in rekening gebracht.

Tophockey toeslag

Gewoonlijk geldt dat voor de volgende teams; - Senioren H2 en D2: - Junioren + Jongste jeugd (A t/m E) 1e en 2e teams, maar hier zijn ook per seizoen uitzonderingen op

Elk seizoen wordt vastgesteld welke teams tophockey spelen. Deze teams trainen allemaal meer dan hun leeftijdsgenoten in lagere teams.

Studententarief

Voor alle senior leden (=vanaf 18 jaar) die fulltime studeren en in het bezit zijn van een studentenkaart en recht hebben op studiefinanciering hanteert de club een budgetvriendelijk studententarief.

Deze leden moeten elk jaar voor 1 oktober een geldige kopie van de studentenkaart (of bewijs van inschrijving) via e-mail te sturen naar [email protected]. De studentenkaart moet verwijzen naar het studiejaar dat gelijk is aan het betreffende hockey-seizoen, zo niet dan dient u een bewijs van inschrijving van de studie richting toe te voegen. Dit geldt ook voor de leden die in het vorige seizoen al aanspraak hebben gemaakt op het studententarief.

Wanneer de kaart van bestaande studenten leden niet voor 1 oktober wordt ontvangen, dan wordt het studenten tarief omgezet naar het normale contributietarief, met verrekening tot 1 juli.

Hierna zal het normale tarief niet eerder worden aangepast naar het studententarief, dan op het moment van ontvangst van de studentenkaart. Het studententarief gaat vervolgens in op de daaropvolgende maand. Er vindt dan geen verrekening met terugwerkende kracht plaats.

Voor nieuwe studentleden, die zich gedurende het seizoen, maar na 1 oktober inschrijven, geldt deze bepaling vanaf het moment waarop zij lid worden, maar moeten wel bij de inschrijving een kopie van hun studentenkaart bijvoegen (per mail).

Clubshirt als onderdeel contributie

Zoals jullie in april hebben kunnen lezen zijn door HC Zwolle, Leerentveld Vrijetijd en Reece de contracten getekend voor een samenwerking van nog eens zes jaar. De samenwerking gaat veel verder dan het leveren van het clubtenue en materialen. Beide partijen gaan met de samenwerking de verduurzaming van de hockeywereld stimuleren. HC Zwolle speelt, als onderdeel van het partnerschap met Leerentveld Vrijetijd en Reece, volgend seizoen in een nieuw clubshirt van gerecycled polyester (MWY+, Me With You for a better world).

Er is om stijgende prijzen te voorkomen, gekozen voor een zesjarig contract met Reece. Hierdoor konden en kunnen we, met een flinke korting, een shirt van hoge kwaliteit aanbieden voor 39.00 euro per shirt. (Ter vergelijking: een speciaal gemaakt clubshirt van deze kwaliteit kost zeker de helft meer).

De kosten worden per maand en over twee jaar uitgesmeerd. Dus voor 19,50 per jaar (1,95 per maand (10 maanden incasso)) heeft men het juiste shirt.

*Duo Lidmaatschap

Twee leden van hetzelfde team met een leeftijd vanaf 35 jaar mogen, uiteraard met toestemming van het team, schriftelijk vóór 15 mei, een verzoek indienen tot een gecombineerd duo lidmaatschap, via [email protected]; voor meer informatie over de voorwaarden, zie het beleid voor het duo lidmaatschap achter de inlog op de site.

Opzegging Lidmaatschap

Dit kan alleen door in te loggen op de site (rechtsboven op de pagina) kun je Via Club - Opzegformulier het lidmaatschap opzeggen. De opzegging dient te zijn ontvangen voor 1 juni.

Na 1 juni is men automatisch lid voor het gehele volgende seizoen. Er zijn omstandigheden die een opzegging van het lidmaatschap per 1 juni niet mogelijk maken. Deze omstandigheden worden beoordeeld en afgehandeld door het bestuur.

Tussentijdse opzegging lidmaatschap

Dit is alleen mogelijk ingeval van verhuizing naar een ander gemeente of land (bv. voor studie) of op medische gronden, middels een medische verklaring, waaruit blijkt dat men niet meer kan spelen. In alle gevallen ter beoordeling aan het bestuur. Aanvragen via [email protected], meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen.

Restitutie gaat in, in de maand volgend op de e-mail melding en gaat naar rato over de resterende maanden tot en met 30 juni.

Reguliere opzeggingen dienen te worden gedaan door in te loggen via de website, onder opzegformulier.

Bevriezen contributie door blessures: 

De contributie verplichting stopt niet bij blessures.

3 maanden na het ontstaan van de blessure, op medische gronden en middels een medische verklaring, kan een verzoek tot bevriezing worden gedaan. In alle gevallen ter beoordeling van het bestuur en aan te vragen via [email protected]. Leden waarvan de contributie is bevroren betalen voor de betreffende seizoenshelft een aangepaste contributie, zoals vermeld in de contributietabel (EUR 50,-). Bij late(re) meldingen wordt er geen contributie gerestitueerd. 

Het bevroren lidmaatschap wordt na de betreffende seizoenshelft automatisch teruggezet in een gewoon lidmaatschap inclusief contributieverplichtingen (tenzij het lidmaatschap aan het einde van het seizoen is opgezegd).

Meldingen via derden (zoals coaches) worden niet in behandeling genomen, dan wel kunnen hierover geen toezeggingen doen.

Bij zwangerschap kan men op verzoek tussentijds tijdelijk stoppen met hockeyen. Vanaf het moment dat dit verzoek wordt gedaan, wordt de contributie bevroren, totdat men weer actief gaat hockeyen. Gedurende het bevroren lidmaatschap betaalt men een aangepaste contributie, zoals vermeld in de contributietabel (EUR 50,- per seizoenshelft).

 

Met vriendelijke groet,

Penningmeester HC Zwolle.
 

Agenda

29-2 Vergadering

Contact

Adres
Luttekeweg 5
8031 LG ZWOLLE
038-4545316

Postadres
Postbus 1505
8001 BM ZWOLLE
KvK nummer 5298438

 

Instagram