Welkom
Drone foto Matthijs 1 header.jpg Drone foto Matthijs 3 header.jpg hcz headers 1920x1000 (2).jpg header dames 1 1920 x 1000.jpg header dames 1-21920 x 1000.jpg header dames 1-3 1920 x 1000.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg header image007.jpg Header2 heren1.jpg Header3 heren1.jpg header6 heren 1.jpg headers hcz 1920x1000 - (1).jpg headers hcz 1920x1000 - (10).jpg headers hcz 1920x1000 - (11).jpg headers hcz 1920x1000 - (12).jpg headers hcz 1920x1000 - (2).jpg headers hcz 1920x1000 - (3).jpg headers hcz 1920x1000 - (5).jpg headers hcz 1920x1000 - (6).jpg headers hcz 1920x1000 - (7).jpg headers hcz 1920x1000 - (8).jpg
 

Welkom

Hockeyclub Zwolle is een jonge hockeyclub die in 2012 werd opgericht uit een fusie tussen Tempo'41 en ZMHC. We kunnen met trots terugkijken op die eerste 5 jaar. We zijn gegroeid van 1500 naar 2000 leden. En met honderden vrijwilligers die altijd bezig zijn met en voor elkaar om een mooie vereniging te bouwen, waar een ieder zich thuis kan voelen en lekker kan hockeyen. We hebben er met zijn allen echt een nieuwe club van gemaakt. In tegenstelling tot veel clubs in Nederland, heeft onze vereniging geen problemen om vrijwilligers aan te trekken en haar organisatie bezet te krijgen. Dat zegt veel over de aantrekkingskracht van de club.

Onze filosofie

Hockeyclub Zwolle trekt naast de leden en hockeyteams ook wekelijks een groot aantal mensen dat geniet van hockey en alles wat daar bij komt kijken.
Dit, maar ook minder direct zichtbare zaken, maakt Hockeyclub Zwolle speciaal en daar zijn we trots op.
Het vraagt echter een grote betrokkenheid van leden en vrijwilligers om hetgeen Hockeyclub Zwolle zo speciaal maakt ook bij steeds groeiende ledenaantallen te kunnen handhaven. Gelukkig zijn er veel leden die zich in groten getale inzetten voor de club. 

Kernwaarden
Hockeyclub Zwolle heeft datgene wat haar kenmerkt vastgelegd in een aantal kernwaarden. Onderstaande kernwaarden worden gebruikt om onze acties en beslissingen aan te toetsen om het eigen karakter van Hockeyclub Zwolle te waarborgen, nu en in de toekomst. 
  • Kwaliteit: Hockeyclub Zwolle kenmerkt zich door het nastreven van kwaliteit in zowel onze organisatie (professioneel) als in onze diensten zoals onze hockeyopleiding,  omgeving etc
  • Eigenheid:  we doen dingen anders omdat wij denken dat het beter is
  • Betrokkenheid: we doen het samen; iedereen draagt zijn steentje bij aan het geheel én samen zorgen we dat iedereen zich thuis voelt
  • Duurzaamheid: we hebben aandacht voor duurzaam materiaal én zorg voor ons gebouw, sportcomplex, onze omgeving en elkaar

Omgangsregels
Hockeyclub Zwolle is zich er bewust van dat, hoe goed we het ook allemaal bedoelen en hoezeer we denken dat ons HCZ enthousiasme verankerd is in ons gedrag, het zo niet hoeft te zijn. Omgangsregels moeten ons behulpzaam zijn, als reflectie of als sturing. Het alcohol- en rookbeleid, dat voor een deel bepaald wordt door wetgeving, is onderdeel van de omgangsregels.
 
Sponsoren
Sponsoren zijn voor Hockeyclub Zwolle van groot belang. Hun betrokkenheid met Hockeyclub Zwolle, het hockey, de leden, onze visie, missie en ambitie en hun financiële bijdragen, maken dat Hockeyclub Zwolle
 nog beter kan presteren, als maatschappelijk verantwoorde vereniging en in de kwaliteit van onze teams en ons hockey.