hockey_breedtehockey
Header foto 2.jpg Header foto 3.jpg Header foto 4.jpg Header foto 7.jpg Header foto 8.jpg heather 1(3).jpg _DSC9803.jpg _DSC9827.jpg _DSC9894.jpg _DSC9897.jpg
 

hockey_breedtehockey

 

Alle jeugdteams welke niet vallen onder de jongste-jeugd (D en jonger) of tophockey (1e en 2e teams) noemen we ‘breedtehockey’. Qua nummering is dat het 3e team en lager. Al wil lager niet in alle gevallen zeggen dat bijvoorbeeld een 4e team per definitie in een lagere (zwakkere) poule speelt dan het 3e, of het 6e lager is dan het 7e! Dat hangt namelijk van de poule- en klasse indeling af.

Het komt veelvuldig voor dat meerdere teams binnen één leeftijdscategorie (A, B of C)in dezelfde klasse spelen in het seizoen. Deze indeling wordt bepaald door het rankingsysteem van de KNHB. HcZwolle heeft daar geen invloed op! Een teamnummer hoeft dus niet altijd iets te zeggen over het niveau van het team. Binnen het breedtehockey geldt dat speelplezier en sportiviteit in de juiste verhouding moeten staan.

 

De organisatie van de jeugdteams breedtehockey:

Het 3e en/of het 4e team binnen een leeftijdscategorie kwalificeren we als "top-breed”. Dit team valt net onder de top en moet een gezonde aansluiting houden met de selectieteams. Dat derde team stellen we samen met de meest geschikte spelers die niet in de topteams zijn geselecteerd om welke reden dan ook. Uit een groepvan 30 spelers stellen we het 3e en het 4e team samen, op sterkte, op positie en op aantal.

Hiervoor nodigt de club de spelers uit en deze indeling geschiedt door de breedtecommissie in overleg met de trainingscoördinatoren. . Hierbij is ook de input van de trainers en de coaches van de betreffende teams van belang die onder meer wordt gegeven via door hen ingevulde beoordelingsformulieren; zij weten immers de spelers op waarde in te schatten.

 

De overige teams worden door de Breedtecommissie samengesteld op basis van een mix van kwaliteit, ervaring ensociale aspecten (vriendjes/vriendinnetjes/scholen/klassen etc); dit ondersteund door de beoordelingsformulieren en/of andere input van de coaches en trainers

 

Nieuwe seizoen:

Het streven is dat net na het einde van de competitie de nieuwe teams inclusief een coach bekend worden gemaakt. Halverwege juni moet HcZwolle de teams opgeven bij de KNHB. Kort na de ingang van de zomerstop vind de jaarlijkse kennismakingdag plaats waarbij alle nieuwe jeugdteams intern een paar korte partijtjes spelen in de nieuwe samenstelling. Iedere coach en speler weet dan immers voor aanvang van de zomervakantie met welk team hij of zij op stap gaat. Iedereen heeft dan ruim de tijd om een succesvolle start te maken voor het nieuwe seizoen.

 

Instromers:

Zwolle heeft een grote wachtlijst, met name bij de allerjongste spelers. Maar indien er spelers zijn die bijvoorbeeld gedurende het seizoen verhuizen naar Zwolle en graag willen hockeyen dan is het altijd nuttig om bij de breedtecommissie na te vragen of er in een bepaalde leeftijdscategorie plaats is! Bij de A, B en C is namelijk vaak nog wel wat ruimte, zeker als iemand van een andere hockeyclub komt.

 

Voor nieuwe leden zonder hockey ervaring is het lastiger om meteen in een team in te stromen, omdat je eerst een aantal basisvaardigheden onder de knie moet hebben om (veilig) aan een wedstrijd te kunnen meedoen. Voor deze nieuwe leden proberen we altijd wel, bij voldoende animo, een trainingsgroep te regelen, zodat de spelers door deelname aan deze trainingen in elk geval gedurende het seizoen (bij gebleken geschiktheid en ruimte in een team) en anders in het volgende seizoen in een wedstrijdteam kunnen worden ingedeeld.

Informatie:

Het doel is om per seizoen minimaal een paar contactmomenten met alle coaches van de jeugdteams (1 op 1 of plenair) te organiseren waarbij de Breedtecommissie een update geeft van de diverse belangrijke lopende zaken.

 

Daarnaast zijn per leeftijdscategorie de lijncoördinatoren via e-mail of telefoon bereikbaar zijn en regelmatig op de club te vinden. De contactgegevens van hen kun je op deze site vinden bij commissies

De breedtecommissie